โรคไข้เลือดออก อันตรายกว่าที่คิด

เครื่องพ่นยุง
15 Sep
2022

เมื่อเช้าสู่ฤดูฝน ดูเหมือนว่าโรคภัยไข้เจ็บจะระบาดง่ายมากยิ่งขึ้น โยเฉพาะโรคที่มากับแมลงและสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะยุง ที่เป็นพาหะนำโรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มาลาเรีย เท้าช้าง ไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนย่า) ไข้สมองอักเสบ และโรคที่เรารู้จักกันคือ โรคไข้เลือดออก 

ที่เรียกกันว่าโรคไข้เลือดออก เพราะว่าหลังจากมีอาการแสดงวันที่ 3 เป็นต้นไป ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะมีภาวะเลือดออกได้ อาการดังกล่าวเป็นกลไกของโรคไข้เลือดออก ส่งผลให้ระดับเกล็ดเลือดลดต่ำลงเรื่อยๆซึ่งเราจะสามารถสังเกตอาการที่บ่งชี้ถึงความรุนแรงของโรคได้ในช่วงที่มีไข้ตั้งแต่วันที่ 3 เป็นต้นไป ผู้ป่วยอาจเกิดอาการรุนแรงและเสี่ยงเกิดอาการช็อกได้ เมื่อไข้ลดลงใน 24 ชั่วโมงแรก ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดในโรงพยาบาล

ไข้เลือดออก อันตรายถึงชีวิต

โรคไข้เลือดออกมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ทั่วร่างกาย (เฉลี่ย 0.3-1%) ได้แก่ ภาวะตับอักเสบ ภาวะไตวาย ภาวะสมองอักเสบ และภาวะอวัยวะในร่างกายล้มเหลวหลายระบบ (Multiple Organ Failure: MOF)  โดยเฉพาะในผู้ป่วยดังต่อไปนี้

  • เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี เสี่ยงเกิดอาการชักจากไข้สูง อาการชักเนื่องจากภาวะสมองอักเสบจากไข้เลือดออก
  • ผู้ใหญ่อายุ 15-60 ปี เป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันตอบสนองกับเชื้อไวรัสรุนแรง เสี่ยงเกิดโรครุนแรง เกิดภาวะตับอักเสบ หรืออวัยวะภายในอักเสบ ได้มากกว่าผู้ป่วยสูงอายุ
  • เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาแล้ว ผลกระทบจากการเคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาแล้ว ผู้ป่วยกลุ่มนี้ร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันบางส่วน ทำให้ร่างกายตอบสนองต่อการติดเชื้อครั้งที่ 2 หรือครั้งต่อๆ มา ได้มากขึ้นกว่าปกติ
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคอ้วน โรคปอด โรคหัวใจ มีโอกาสเกิดโรครุนแรงได้มากกว่าคนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคปอด และโรคหัวใจ จะเสี่ยงเกิดอาการช็อก และทำการรักษาได้ยากกว่าผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ

วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก

กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

แน่นอนว่าผลของฝนที่ตกลงมาแค่บางวัน หรือบางช่วง ทำให้มีน้ำท่วมขังในหลาย ๆ แห่ง ไม่ว่าจะเป็นในภาชนะต่าง ๆ บ่อ หรือหลุมตามพื้น ดังนั้นเมื่อฝนเริ่มตกคุณควรเทน้ำที่ขังอยู่ในภาชนะต่าง ๆ รอบบ้านลงพื้นดิน และคว่ำภาชนะไว้ ปิดฝาอ่าง หรือโอ่งที่รองน้ำไว้ใช้ หากมีหลุมที่น้ำสามารถท่วมขังได้ ให้กลบทำลาย

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง

การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงจะช่วยลดปริมาณยุงได้ 3-7 วัน และเป็นการตัดวงจรการระบาดในที่ ๆ มีผู้ป่วยไข้เลือดออก เพราะหากพื้นที่นั้นมีคนเป็นไข้เลือดออก แปลว่ายุงในบริเวณนั้นมีเชื้ออยู่ สำหรับการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในปัจจุบันไม่ต้องรอให้สาธารณสุขมาฉีดพ่นให้ คุณสามารถหาซื้อเครื่องพ่นยุงได้ อาจจะเป็นเครื่องขนาดเล็กที่ใช้งานได้ง่าย ซึ่งเครื่องพ่นยุงก็มีขายที่ Lazada สามารถทำการสั่งซื้อได้เลย 

นอนในมุ้ง

อาจฟังดูโบราณ แต่หากพื้นที่บ้านมียุงมาก การนอนในมุ้งก็ช่วยให้อุ่นใจว่ายุงจะไม่มากัด หรือสร้างความรำคาญตอนนอนได้